İşyerlerine Ücretsiz Servis

Sınai Gazlar

Oksijen, Azot ve Argon havadan ayrıştırma yolu ile elde edilirler. Hava sıkıştırılarak, buhar toz ve karbondioksitten arındırılır. Daha sonra ileri derecede soğutulur, sıvı hale gelmek üzere sıkıştırılır ve Oksijen, Azot, Argon ve diğer soy gazlar damıtılmak sureti ile ayrıştırılır.

Günümüzde hava bileşenlerini ayrıştırmak ve saflaştırmak üzere diğer fiziksel yöntemler de kullanılmaktadır.

Ayrıştırma: Membranlar kullanılarak

Yüze çekme: Havanın muhtelif bileşenleri, özel bir malzeme üzerine yüze çekilir, diğerleri ise herhangi bir engele takılmaksızın akmaya devam eder.

Firmamızın hava ayrıştırma birimleri, KAY-TEK gas teknolojileri departmanı tarafından kendi tesislerimizde imal edilmektedir.

Şirketimizin gazları sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasında kullanılmaktadır. "Görünmeyen yardımcılar" olarak, insanlık ve çevre için paha biçilmez hizmetler sunmaktadırlar

Ana ürünlerimiz:

 • Hava gazları
  • Hava: %78 Azot, %21 Oksijen ve %1 Argondan oluşmaktadır. Argon bir soy gazdır. Kripton, neon ve xenon, diğer soy gazlardır ve bir arada, atmosferin %0.1'inden daha az bir kısmını teşkil ederler.
  • Karbondioksit (CO2): doğada yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Bu gaz insanlar ve hayvanlar tarafından nefes verilirken açığa çıkar ve geriye oksijen olarak dönmek üzere bitkiler tarafından kullanılırlar. Karbondioksit, yanma, fermantasyon veya bir karbon bileşeninin oksidasyonu gibi işlemlerin bir yan ürünü olarak açığa çıkar. "Ham gaz", gereken kalitenin derecesine göre farklı aşamalarda saflaştırılarak işlenmek sureti ile kullanıma sürülmektedir.
 • Gaz karışımları: Gaz karışımları, ya sahada sürekli olarak saf gazlar karıştırılmak sureti ile veya önceden karıştırılmış olarak temin edilir. Şirketimizin gıda sanayisine yönelik gazları, genellikle farklı gaz karışımlarına örnek teşkil eder.
 • Yiyecek endüstrisi için gazlar:
  • BIOGON® koruma gazları
  • Karbondioksit
  • Karbondioksit/Azot karışımları
  • Azot/Oksijen Karışımları
 • Medikal gazlar:
  • Oksijen
  • Azot Protoksit
  • Karbondioksit
 • Özel gazlar:
  • Saf gazlar
  • Yüksek saflıkta gazlar
  • Gaz karışımları
  • Kalibrasyon gazları